Година на построяване
1920 г.
Кратка информация

Проектирана за жилищна сграда на Янко и Кирил Поповски.

Автор
арх. Петър Панчев
Техническо състояние
Задоволително
Собственост (преобладаваща)
Общинска частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес