Година на построяване
1927 г.
Кратка информация

* Проектирана жилищно-търговска сграда и фурна на Кирил Поповски.

Автор
арх. Дабко Дабков *
Техническо състояние
Задоволително
Собственост (преобладаваща)
Общинска частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес