Година на построяване
1927 г.
Кратка информация

Проектирана за "къща на Я. и К. Н. Поповски и В. Я. Поповски" (надпис на оригиналния проект от  1927г.)

Автор
арх. Дабко Дабков
Техническо състояние
Задоволително
Собственост (преобладаваща)
Общинска частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес