Година на построяване
1927 г.
Кратка информация

Проектирана за жилищна сграда на Маринка Н. Христо Попова.

Автор
арх. Стоян Доков
Техническо състояние
Задоволително
Собственост (преобладаваща)
Общинска частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес