Година на построяване
1922 г.
Кратка информация

Проектирана за жилищна сграда на Димо Демиров.

Автор
арх. Стефан В. Попов
Техническо състояние
Лошо
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес