Година на построяване
1925 г. - пристройка
Кратка информация

Проектирана за жилищна сграда на Атанас Тодоров. Пристроена през 1925г.

Автор
арх. Стоян Доков - пристройка
Техническо състояние
Добро
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес