Година на построяване
1863 г.
Кратка информация

* Възрожденска сграда, бивша къща на Амалия Стефанова - съпруга на видния общественик, адвоката Венедикт Попов - бащата на арх. Стефан В. Попов.

Автор
арх. Стефан В. Попов
Техническо състояние
Задоволително
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес