Година на построяване
1912 г.
Кратка информация

Проектирана за жилищно-търговска сграда на Екатерина Памукова.

Автор
арх. Йосиф Хаджи Стоянов
Техническо състояние
Задоволително
Собственост (преобладаваща)
Съсобственост
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес