Година на построяване
1880-1886 г.
Кратка информация

*Проектирана за жилищна сграда на арх. Неделчо Бочев.

Автор
арх. Неделчо Бочев
Техническо състояние
Лошо
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес