Година на построяване
1912 г. - надстрояване
Кратка информация

Проектирана за жилищна сграда на Никола С. Шишков. Надстроена с втрои етаж през 1922г. от арх. Манол Йорданов.

Автор
арх. Манол Йорданов - надстрояване
Техническо състояние
Задоволително
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес