Година на построяване
1909 г.
Кратка информация

Проектирана за магазия на Ахмед Беджан.

Автор
арх. Дабко Дабков
Техническо състояние
Задоволително
Собственост (преобладаваща)
Общинска частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес