Година на построяване
1929 г. - проект за еркер
Кратка информация

Проектирана в началото на XX век за жилищно-търговска сграда на Гарабет Екизян. Съществува проект за еркер от 1929г., с автор арх. Дабко Дабков.

Автор
арх. Дабко Дабков - проект за еркер
Техническо състояние
Задоволително
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес