Година на построяване
1925 г.
Кратка информация

* Проектирана за жилищно-търговска сграда на братя Христо и Кирил Томови.

Автор
арх. Дабко Дабков *
Техническо състояние
Задоволително
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес