Година на построяване
1912 г.
Кратка информация

Проектирана за "Къща с дюгени на г-н Хр. П. Гайтанджиев".

Автор
арх. Дабко Дабков
Техническо състояние
Задоволително
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес