Година на построяване
1931 г. - преустройство и надстройка
Кратка информация

Има данни че е имало по стара сграда на това място. През 1931г. арх. Стефан В. Попов прави проект за преустройство и надстрояване на жилищната сграда, а собственикът, посочен в проекта е Димитър Кръстев.

Автор
арх. Стефан В. Попов - преустройство и надстройка
Техническо състояние
Задоволително
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес