Година на построяване
1923 г.
Кратка информация

*Проектирана за жилищна сграда на Христо Ганчев.

Автор
арх. Георги Костов *
Техническо състояние
Задоволително
Собственост (преобладаваща)
Общинска частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес