Година на построяване
1911 г.
Кратка информация

Проектирана за жилищно-търговска сграда на Исак Д.Митрани.

Автор
инж. Георги Б. Бърнев
Техническо състояние
Задоволително
Собственост (преобладаваща)
Общинска частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес