Година на построяване
1912 г.
Кратка информация

Проектирана за жилищно-търговска сграда на Верониг С. Калемиян.

Автор
арх. Манол Йорданов
Техническо състояние
Лошо
Собственост (преобладаваща)
Общинска частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес