Година на построяване
1912 г. *
Кратка информация

* Проектирана за Жилищна сграда на Димитър Абаджиев.

Автор
арх. Дабко Дабков *
Техническо състояние
Задоволително
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес