Година на построяване
1897 г.
Кратка информация

* Проектирана за жилищна сграда на Гаврил Милков.

Автор
арх. Дабко Дабков *
Техническо състояние
Задоволително
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес