Година на построяване
1929 г.
Кратка информация

Проектирана за жилищна сграда на д-р Стателов. През 1927г. арх. Дабко Дабков проектира ограда. Съществува проект за пристройка и преустройство от 1929г., с автор арх. Манол Йорданов. След изпълнението му сградата придобива сегашния си вид.

Автор
арх. Манол Йорданов
Техническо състояние
Добро
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес