Година на построяване
1908 г.
Кратка информация

Проектирана за жилищно-търговска сграда на Анфиса Силяновска.

Автор
инж. Майор В. Силяновски
Техническо състояние
Задоволително
Собственост (преобладаваща)
Съсобственост
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес