Година на построяване
1911 г.
Кратка информация

Проектирана за жилищна сграда на Нисим Натан.

Автор
арх. Манол Йорданов
Техническо състояние
Лошо
Собственост (преобладаваща)
Съсобственост
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес