Година на построяване
1908 г.
Кратка информация

Проектирана за жилищна сграда на зап. полк. М. Иванов.

Автор
арх. Дабко Дабков
Техническо състояние
Задоволително
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес