Година на построяване
1908 г.
Кратка информация

* Проектирана за жилищна сграда на Диамандиев.

Автор
-
Техническо състояние
Задоволително
Собственост (преобладаваща)
Държавна частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес