Година на построяване
1922 г.
Кратка информация

* Проектирана за жилищна сграда на Азария Чипрут.

Автор
арх. Дабко Дабков *
Техническо състояние
Лошо
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ; Ансамбъл "ВИНС Френски колеж"
Категория
Ансамблово значение
Адрес