Година на построяване
1905 г.
Кратка информация

Проектирана за жилищна сграда на А. Железкова.

Автор
инж. Богдан Морфов
Техническо състояние
Добро
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес