Година на построяване
1911 г.
Кратка информация

Проектирана за жилищна сграда на д-р С. Титев.

Автор
инж. Златан Бръчков
Техническо състояние
Добро
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес