Година на построяване
1922 г.
Кратка информация

Проектирана за жилищна сграда на Желю Савов и Станка Кръстева Савова-Желева.

Автор
арх. Георги Костов
Техническо състояние
Добро
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ; Ансамбъл "Кн.Борис І"
Категория
Ансамблово значение
Адрес