Година на построяване
1928 г.
Кратка информация

Проектирана за жилищна сграда на Тодорка Етимова през 1928г. Авторът е инж. Георги Етимов - геотехнически инженер, работил като Инспектор при дирекцията на водните съобщения.

Автор
инж. Георги Етимов
Техническо състояние
Задоволително
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ; Ансамбъл "Кн.Борис І"
Категория
Ансамблово значение
Адрес