Година на построяване
1925 г.
Кратка информация

* Проектирана за жилищно-търговска сграда на Закеян.

Автор
арх. Антон Франгя *
Техническо състояние
Лошо
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ; Ансамбъл "Кн.Борис І"
Категория
Ансамблово значение
Адрес