Година на построяване
1915 г.
Кратка информация

* Проектирана за жилищно-търговска сграда на Христо Провадалиев.

Автор
арх. Манол Йорданов *
Техническо състояние
Задоволително
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ; Ансамбъл "Кн.Борис І"
Категория
Ансамблово значение
Адрес