Година на построяване
1925 г. - надстройка и разширение
Кратка информация

Проектирана за жилищно-търговска сграда на Иван Пеев.

Автор
арх. Евгени Дякович - надстройка и разширение
Техническо състояние
Добро
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес