Година на построяване
1923 г.
Кратка информация

* Проектирана за жилищна сграда на Никола Фесчиев.

Автор
арх. Антон Франгя *
Техническо състояние
Задоволително
Собственост (преобладаваща)
Съсобственост
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес