Година на построяване
1905 г.
Кратка информация

* Проектирана за жилищна сграда на Стоян Стоянов.

Автор
-
Техническо състояние
Задоволително
Собственост (преобладаваща)
Съсобственост
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес