Година на построяване
1929 г.
Кратка информация

Проектирана за жилищна сграда на Пано Маринов.

Автор
арх. Антон Франгя
Техническо състояние
Задоволително
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес