Година на построяване
1906 г.
Кратка информация

Проектирана за магазия на Соломон Поликаров.

Автор
арх. Атанас Несторов
Техническо състояние
Задоволително
Собственост (преобладаваща)
Общинска частна / Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес