Година на построяване
1888 г.
Кратка информация

Проектирана през 1888г. за жилищна сграда на Асен Ючормански. Сградата е надстроена през 1922г. от арх. Ст. В. Попов.

Автор
Техническо състояние
Добро
Собственост (преобладаваща)
Съсобственост
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
Адрес