Година на построяване
1925 г.
Кратка информация

Проектирана за училищна сграда на Еврейското училище.Съществува проект за пристройка от 1927г. с автор арх. Ст. Доков.

Автор
арх. Стоян Доков
Техническо състояние
Задоволително
Собственост (преобладаваща)
Съсобственост
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес