Година на построяване
1930 г.
Кратка информация

Проектирана за жилищно-търговска сграда на П. Капитанчев.

Автор
арх. Дабко Дабков
Техническо състояние
Добро
Собственост (преобладаваща)
Съсобственост
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес