Година на построяване
1910 г.
Кратка информация

Проектирана за жилищна сграда на д-р Т. Стоянов. Съществува проект за втори етаж и пристройка от 1910г. (арх. Дабко Дабков) и за нова постройка в същия имот от 1926г. (арх. Антон Франгя).

Автор
арх. Дабко Дабков
Техническо състояние
Лошо
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес