Година на построяване
-
Кратка информация

Проектирана за жилищна сграда на Димитър Ив. Стоянов. През 1929 г арх. Стефан В. Попов прави пристройка и сградата придобива сегашния си вид.

Автор
арх. Стефан В. Попов
Техническо състояние
Добро
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес