Година на построяване
1894 г.
Кратка информация

* Проектирана за жилищна сграда на Васил Каракев.

Автор
-
Техническо състояние
Лошо
Собственост (преобладаваща)
Общинска публична
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес