Година на построяване
1922 г.
Кратка информация

* Проектирана за жилищна сграда на Стефан Касабов.

Автор
арх. Стефан В. Попов *
Техническо състояние
Задоволително
Собственост (преобладаваща)
Общинска публична
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес