Година на построяване
1894 г.
Кратка информация

Проектирана за жилищна сграда на варненския индустриалец Шотов.

Автор
-
Техническо състояние
Добро
Собственост (преобладаваща)
Общинска частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес