Година на построяване
1928 г.
Кратка информация

Проектирана за жилищна сграда на Вера Теофилова Гилмайден. Сградата е била известна в близкото минало като Вила "Гилмайден".

Автор
арх. Стоян Доков
Техническо състояние
Задоволително
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес