Година на построяване
1893 г.
Кратка информация

Проектирана за жилищна сграда Петко Ив. Бакърджиев.

Автор
арх. Петер Паул Бранк
Техническо състояние
Добро
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна; Художествена НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ; Ансамбъл "Сливница-Централен вход на Морската градина"
Категория
Местно значение
Адрес