Година на построяване
1921 г.
Кратка информация

Проектирана за жилищна сграда на Марица и Борис Недеви.

Автор
арх. Дабко Дабков
Техническо състояние
Добро
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес