Година на построяване
1931 г.
Кратка информация

Проектирана за жилищна сграда на Ив. Николов.

Автор
арх. Антон Франгя
Техническо състояние
Добро
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес