Година на построяване
1932 г. - пристройка
Кратка информация

Проектирана за жилищна сграда на Милтиад Железов.

Автор
арх. Антон Франгя
Техническо състояние
Лошо
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес